SMARTBMONEY

Nordea sista vägen ner

Lång
OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Dags att börja allokera

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.