OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
börjar med att söka 5 vågor ner för ett större C=X.