OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Nordea verkar hittat sina köpare lite tidigare än vad jag trodde/hoppades i tidigare analys.