OMXSTO:NDA_SE   NORDEA BANK ABP
Nordea, det drog uppåt snabbt när det började. Hängde inte alls med. Letar entry någonstans enl . analys

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.