Tobbe999

Nasdaq nergång

Kort
NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
Tror att vi med största sannolikhet ska leta oss ner till vår fina stödzon på 10829-10532 i Nasdaq. Möjligt att vi får en liten studs uppåt innan, bevaka om den rör sig mot motståndszonen och hur den reagerar där.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.