Tobbe999

Kortsiktig nergång i Nasdaq?

Kort
NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
Tror även här i Nasdaq att vi kommer studsa ner från trendtaket och möjligt ner och fylla gapet samt testa om stödzonen håller. Kortsiktiga tankar
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.