Tobbe999

Kortsiktig nergång i Nasdaq?

Kort
NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
Tror även här i Nasdaq att vi kommer studsa ner från trendtaket och möjligt ner och fylla gapet samt testa om stödzonen håller. Kortsiktiga tankar
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.