RobinI

HS formation i Nasdaq 100

NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
RSI mot stödområde, HS formation, möjlig dubbelbotten, gap vid 14780 som kan fyllas, stoch vid vändningszoner
Kommer övervaka på måndag och se ifall dubbelbotten håller men kommer troligtvis dra en bull/mini om det gör det
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.