RobinI

HS formation i Nasdaq 100

NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
RSI mot stödområde, HS formation, möjlig dubbelbotten, gap vid 14780 som kan fyllas, stoch vid vändningszoner
Kommer övervaka på måndag och se ifall dubbelbotten håller men kommer troligtvis dra en bull/mini om det gör det
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.