RobinI

Trading med nyckel-candlesticks och dubbelbotten

Utbildning
NASDAQ:NDX   Nasdaq 100 Index
Trading med dubbelbotten:
1. Gör en box mellan botten-candlens kropp och dess wick
2. Nästa gång kursen kommer ner till denna nivå får kroppen EJ gå under Wicken. En wick får gå lägre än boxen dock.
3. Pilen visar en röd och grön candle. Den gröna "äter upp" den röda (alltså är det en "engulfing candle" som visar trenden, är det tvärtom är det bearish men denna gång var det en grön som åt upp den röda = bullish)

Vid en dubbelbotten så ser man en uppgång, man kan köpa när det bryter tidigare toppen. Sen blir det ett ofta återtest av den nivån där man kan köpa mer eller använda som första ingång.

Samma strategi vid dubbeltoppen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.