OMXSTO:NELLY   NELLY GROUP AB
Efter avknoppningar är nu Nelly Group renodlad och säljer enbart kläder. Handeln i aktien har varit väldigt volatil med mycket volym, mycket fonder som vill ut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.