inboxmover

Nelly Group AB, Kommande uppgång?

Lång
OMXSTO:NELLY   NELLY GROUP AB
Nelly Group AB, Kommande uppgång?
Mycket tyder på att det kan bli en intressant uppgång.
Se det som en intressant frågeställning.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.