jan9011

Nelo

Lång
OMXSTO:NELO   NEL ASA
Nelo på väg att vända nedåtgående rekyl? Finns skaplig uppsida

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.