inboxmover

NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB SER. B

OMXSTO:NENT_B   None
Hej!
Aktien NORDIC ENTERTAINMENT GROUP AB SER. B indikerar en potentiell uppgång på 14 %

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.