OMXSTO:NETI_B   NET INSIGHT AB SER. B
Net Insight ser ut att hittat köpare igen . Fina candlar på D-graf. Kanske kan pallra sig upp mot två kronan igen .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.