jan9011

Netent

Kort
OMXSTO:NET_B   None
Netent : Lit rekyldags? Sista candlar kan tyda på det?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.