Ouch1230

Förhoppningen

OMXSTO:NET_B   None
förhoppningen: en mycket förutsägbar projektion med ny uppgång efter väntad andhämtning inför nästa lyft. Frågan är väl ändå när den här upptrenden till slut fpr pyspunka och drar sig nedåt? Varit "översåld" på dom flesta indikatorer ett tag nu.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.