Ouch1230

Förhoppningen

OMXSTO:NET_B   None
förhoppningen: en mycket förutsägbar projektion med ny uppgång efter väntad andhämtning inför nästa lyft. Frågan är väl ändå när den här upptrenden till slut fpr pyspunka och drar sig nedåt? Varit "översåld" på dom flesta indikatorer ett tag nu.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.