Stockprisers

Netent testar taket på tetriära trenden

Lång
OMXSTO:NET_B   None
Eter snart 3 års kräftgång finns indikatorer på att Netent ska vända upp . Ökande volym sista tiden och taket på primärtrend har penetrerats. I skrivande stund håller kursen på att testa tetriära trendtaket som är utsatt på bilden. Macd 1h bryter upp samt möjlighet till ett äkta gyllene kors.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.