Luspank

New wave ökning

Lång
OMXSTO:NEWA_B   NEW WAVE GROUP AB SER. B
Ökar i New wave, ev SL vid stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.