Boomstonks69

Newton Nordic Elliot Wave: Våg 5

OMXSTO:NEWTON   None
Vad jag kan se så befinner sig Newton Nordic i en kortsiktig våg 5 enligt Elliot wave teorin.

Grundregler, Ska alltid följas ( saxat från annan hemsida )

Våg 1 – En uppåtgående våg - Check

Våg 2 – Måste hålla sig över botten på våg 1 - Check

Våg 3 – Får inte vara kortaste vågen. Är ofta den längsta - Check

Våg 4 – Får inte gå under toppen på våg 1 - Check

Våg 2 & 5 – Är sällan av samma struktur - Återstår att se

vi får se vilken form våg 5 tar, men tar den sig över medelvärdet på den horisontella kanalen (0.92) så är det en väldigt positiv signal, vilket kommer dämpa elliots wave rekylfas ( 3 vågar trend neråt ) eller skippa dem helt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.