NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc.
D’état j’immergeai bli en fin beegidakbana att ta in där en sentiment swing. Ner året i efterhanden köpas upp kommande dagar sedan. Kommer de snälla på hårt framöver neråt. En studs från ungefär pilen är att vänta. Hur hög svårt att säga men när den bryter ner under senaste HÖGA agera sälj.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.