Luspank

Norsk hydro köps in

Lång
OSL:NHY   NORSK HYDRO ASA
Köper en första position i Norsk hydro, eventuell SL vid stängning under röd area.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.