RealMaddeee

NIO Cup & Handle!

Lång
RealMaddeee Uppdaterad   
NYSE:NIO   NIO Inc.
Nio har gjort en fin kopp under senaste månaden. Väntar på ett utbrott med volym för att sedan köpa mig in.

EMA200 var tidigare ett motstånd men är nog stödet in i framtid nu då den har etablerat sig ovanför den.
MACD vänder och stägning över MA20- 50 & 100. Ichi var ett motstånd över en lång period men har nu varit över den ett tag.
Jag tror på fortsatt uppgång.
Kommentera:
RSI har haft ett bra momentum men måste ta slut någon gång. Kanske blir lite till andning för RSI men annars bär de nog uppåt.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.