Tobbe999

Tankar kring Nio

NYSE:NIO   NIO Inc.
Bevaka vart Nio vill. Vi befinner oss i en fin stödzon nu och kan få en skjuts uppåt, Rsi är på översålda nivåer. Bevaka även om stödet håller som vi nu befinner oss i 13,19-10,80. Håller det ej ska vi bevaka om Nio vill fylla gapen längre ner som jag har ringat in i grafen. Bevaka då stödnivå 7,09-5,65. Är neutral till Nio och bevakar den!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.