Tobbe999

Tankar kring Nio

NYSE:NIO   NIO Inc
Bevaka vart Nio vill. Vi befinner oss i en fin stödzon nu och kan få en skjuts uppåt, Rsi är på översålda nivåer. Bevaka även om stödet håller som vi nu befinner oss i 13,19-10,80. Håller det ej ska vi bevaka om Nio vill fylla gapen längre ner som jag har ringat in i grafen. Bevaka då stödnivå 7,09-5,65. Är neutral till Nio och bevakar den!
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.