NYSE:NIO   NIO Inc
Ide kring hur NIO kan se ut enligt EW. Ännu snyggare hade det blivit med ett utbrott från flaggan (vilket jag kommer avvakta och vänta på)

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.