Metrofinans

Nio SMA 200.

NYSE:NIO   NIO Inc.
RSI, MACD och Stochastic visar negativ rörelse neråt. Innebär att marknaden överköpt på kort tid. verkar som den kommer säljas av lite.
Sma 200 verkar vara en stark stödlinje, bryter den igenom sig så kan jag tänka mig att sma 250 blir nästa stöd. Men kollar man trendlinjen så verkar vi ha en fin stöd linje. Sjunker den så blir det en liten kortvarit sälj nivå för att sedan föra sig vidare frammåt.

Det negativa verkar va att köp och sälj nivåerna har minskat så vi får hoppas på att det vänder snart.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.