TOGAB

Tror att NIU är på väg rejält uppåt igen!

Lång
NASDAQ:NIU   Niu Technologies
Fortfarande stark miljötrend, elfordon i tiden. Stor internationell marknad. Nishad produkt. Största spelaren i nishen. Teknisk analys av volym och genombrottsnivå ger vid handen att den kan fortsätta en bit till.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.