CIMP72

Nautilus INC - Triangelformation

Lång
NYSE:NLS   Nautilus, Inc
Nautilus INC har en triangelformation och har precis gjort en kiss and buy.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.