machata

Lång Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Efter en bra rapport bryter Nobia ut från konsolideringszon. Nu återtestar priset stödet och jag går lång med SL på 56,5 och Target 66,3.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.