machata

Lång Nobia

Lång
OMXSTO:NOBI   NOBIA AB
Efter en bra rapport bryter Nobia ut från konsolideringszon. Nu återtestar priset stödet och jag går lång med SL på 56,5 och Target 66,3.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.