JouriP

Short i Nobina

Kort
OMXSTO:NOBINA   None
Säljer Nobina för 58-59 kr
Mål ner till 54-53 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.