OMXSTO:NOKIA_SEK   NOKIA CORPORATION
Nokia knallat på fint . Kan finnas lite till att ta men en rekyl för att komma in i ett bättre läge är då önskvärt. Få se om trendlinje kan återtestas.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.