Tobbe999

Note fortsatt uppsida

Lång
OMXSTO_DLY:NOTE   NOTE AB
Vi har fått en fin reaktion upp men stöter snart på tuffa motstånd. Jag väntar mig ca 8% uppgång till.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.