jan9011

Novo Nordisk

Lång
OMXCOP:NOVO_B   NOVO NORDISK B A/S
Novo Nordisk en fint stabil aktie. Kolla W för att få en bra bild. Ålandsbanken klassar det som ett konjukturstabilt bolag precis som Sampo och Entra.
Handlas i kanal.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.