jan9011

Novo Nordisk

Lång
OMXCOP:NOVO_B   NOVO NORDISK B A/S
Novo Nordisk en fint stabil aktie. Kolla W för att få en bra bild. Ålandsbanken klassar det som ett konjukturstabilt bolag precis som Sampo och Entra.
Handlas i kanal.

Kommentarer