Antte

Möjligt trade från demandzon

OMXCOP:NOVO_B   NOVO NORDISK B A/S
Ett möjligt trade från en demandzon på 4 h och en entry signal "three inside up". R:R 1:2. 2ATR tyvärr med en candle som bryter och går ner under s/l
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.