Tobbe999

Bullish till NASDAQ

Lång
CME_MINI:NQ1!   NASDAQ 100 E-mini terminer
Jag ser att vi bör ta ut ATH i Nasdaq kommande tid då vi har ett galet momentum. Så länge våran fina blåa stödzon håller så är jag bull. Tänk på att vid eventuella besök på stödzoner så gillar bankerna att spika ner så folk blir lurade.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.