CME_MINI:NQH2022   E-mini Nasdaq-100 Futures (Mar 2022)
Tog en long efter att liquidity blivit rensat. Bearish tryck så jag plockade vinst tidigt speceillt också nu när jag är över ursprungskapitalet och jag vill nå 10% inom 30 dagar så säkrade jag tidigt eftersom rörelserna efter entryn var lite tveksamma. 2% plus. Lets go.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.