CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Ytterliggare en papertrade tagen enligt 13:30 modellen.

Tyckte biasen va uppenbar bullish idag och lowen 13:30 kom in perfekt och hade ett 15 min FVG under sig att gå long i. Har skaffat ett 200 000k dollar papertrading account som jag vill få upp till 10 % inom 10 dagar.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.