CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Ytterliggare en papertrade tagen enligt 13:30 modellen.

Tyckte biasen va uppenbar bullish idag och lowen 13:30 kom in perfekt och hade ett 15 min FVG under sig att gå long i. Har skaffat ett 200 000k dollar papertrading account som jag vill få upp till 10 % inom 10 dagar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.