Tradekursen

Live papertradign US100 (Fortsättning)

CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Ger fortsättningen här med två ytterliggare entrys. En på Bearish Breaker och den sista på ett FVG (Fair value gap by ICT)
Jag höjde targeten visuellt för att visa var jag förväntar mig priset når.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.