Tradekursen

Live papertradign US100 (Fortsättning PART 3 Target)

CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Del 3. Målgången där jag når Risk Reward av 1:6. Kommer fortsätta när jag har tid att lägga upp dessa kvällstrejder och såsmåningom gå över till live trading.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.