ApexiaTrading

Live papertradign US100 (Fortsättning PART 3 Target)

CME_MINI:NQH2022   E-MINI NASDAQ-100 FUTURES (MAR 2022)
Del 3. Målgången där jag når Risk Reward av 1:6. Kommer fortsätta när jag har tid att lägga upp dessa kvällstrejder och såsmåningom gå över till live trading.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.