jan9011

Nordic Waterproofing

Lång
OMXSTO:NWG   NORDIC WATERPROOFING HOLDING AB
Nordic Waterproofing gör ett ordentligt ryck idag! 81,7-84,4 är kanske område som går att komma in på om man tror på vidare upp

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.