Henrik-SMCTrading

NZDCAD, 4h, Möjligt Bat mönster

Kort
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Ett fint Bat mönster som formas i riktning med trend. PRZ är ganska stor i detta fall, men det känns ok då det innebär att ett test av tidigare struktur blir en naturlig nivå att leta ett entry vid.

Henrik Siverhall
SMC Trading

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
smctrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.