jan9011

NzdCad

Kort
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NzdCad ev. Hs-mönster. Om inte så är det HS-linjen jag tittar på ändå som brytlinje för omslag nedåt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.