Grafkollen

NZD/CAD möter långsiktigt fallande kanaltak

FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NZD/CAD möter ett fallande kanaltak. De senaste månaderna har den dessutom gjort lägre toppar i närheten av kanaltaket. Orkar kursen bryta ned finns det möjlighet att gå kort.

Klassisk enkel teknisk analys med stöd & motstånd, trendlinjer, reversal mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.