Henrik-PatternTrading

NZDJPY, 30min, möjligt Shark mönster

FX:NZDJPY   Nyzeeländsk dollar/Japansk yen
Vi har ett möjligt Shark mönster på NZDJPY om vi tittar på 30min tidsupplösning.
Priset har varit uppe och "nosat" på PRZ men inte testat hela zonen ännu.

I övre delen av zonen hittar vi även en motståndsnivå (röd linje) vilket ytterligare
stärker ett case vid bekräftad reaktion från dessa nivåer (efter att hela zonen testats).

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.