jan9011

NzdSgd

Kort
jan9011 Uppdaterad   
OANDA:NZDSGD   NZD/SGD
NzdSgd : Pot. HS-formation på gång
Kommentera: Kanske en fortsättning nedåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.