Scarre

NZDUSD lång

Lång
Scarre Pro+ Uppdaterad   
FX:NZDUSD   Nyzeeländsk dollar/USA-dollar
Inom den stora strukturen så är vi i "B" vågen. I b-vågen så verkar det som att vi skapar 5 våg struktur. I mitt fall så har vi uppfyllt alla kraven.
Våg 3 har 3 "moves" i sig samt så har vi brutit lowsen. Letar efter lång setups.
Kommentera: Alright fick en impulse vid trendlinjen. Väntar på potientialla entries här.
Kommentera: Grindar mer neråt. Mest troligen pga USDCNH.
Handel aktiv: BE. Jag tror vi kan gå ner en till efter att ha brutit toppen.
Kommentera: Jepp nära att tas ut men jag ska addera mera här. En upp och sen kör vi ner en till.
Handel aktiv: Entry gick igenom.
Trade stängt: Stopp nått: Gammal idé. Denna blev BE på båda. Har tappat intresse för denna. Korrektiv struktur som pågår här. Vi kommer köra ner ännu än våg. Efter att den gjort det så kommer jag vara intresserad.
Handel aktiv:
Trade stängt: Stopp nått: Stop lossad. Mer neråt verkar det som.
Kommentera: entry satt.
Handel aktiv
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått: Avvaktar och väntar på en större korrektiv struktur samt Powell inom de kommande dagarna.
Kommentera: Behöver en korrektion här.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.