roslund

Oasmia - oklar riktning

OMXSTO:OASM   None
Ritat ut nivåer att hålla koll på, äger lite med Gav 7,3kr efter stor nyhet för bolaget. Dock mycket hög risk.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.