jan9011

Oasmia

Lång
OMXSTO:OASM   None
Oasmia knallar på fint och ser ut att kunna öka en bit till.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.