DawBors

Min första Våg teori

OMXSTO:OASM   None
Den ligger nog helt fel , men tänkte ändå börja nånstans.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.