SLMK

ODD (Trendanalys. Indikationer 1-)

Lång
OMXSTO:ODD   None
1. Rundad Botten x2
2. Positivt ichimoku-brott
3. uppgående regressionstrend
4. tilltagande handelsvolym