PP21

Odd Molly Lång

OMXSTO:ODD   None
Odd Molly har gjort en fin cup, och nu även lagt till en handle.
Jag skulle dock vilja se att kursen bryter genom taket på handtaget och gärna med högre volym innan jag tar position.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.