Tobbe999

Karta för OLJA

Kort
CAPITALCOM:OIL_BRENT   Brent Oil
Vi siktar på dom två röda nivåerna nedan så länge vi ej bryter oss ovan gröna motståndet.
Brott ovan= Bullish, Brott under= Bearish
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.